Επικοινωνία | Sitemap            Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024    
Αγορά  Αναζήτηση:  
Αγορά

 

Η Αγορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη/ Snapshot 2010 - 2011

Ο Κλάδος των Κινητών Επικοινωνιών στην Ελλάδα, παρά την οικονομική ύφεση συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα ανταγωνιστικής αγοράς που προσφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία και κοινωνία. Το έτος 2010, σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήγαγε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και η ICAP:

- Ο κλάδος ενισχύει άμεσα και έμμεσα την ελληνική οικονομία κατά 8,3%, ποσοστό που είναι μεγαλύτερο από τον τραπεζικό κλάδο ή τις κατασκευές

- Το σύνολο των δημόσιων εσόδων από τον κλάδο το 2010 ανήλθε σε 1.862 εκ. ευρώ ενώ το 2011 εκτιμάται ότι θα μειωθούν σε 1.791 εκ.

- Ο κλάδος δημιούργησε άμεσα και έμμεσα 63 χιλ. θέσεις εργασίας το 2010

- O αριθμός των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας μειώθηκε κατά περίπου 5 εκ. (-24%). Ο κυριότερος λόγος που παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη μείωση είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των συνδρομητών.

- Η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες τιμές προ φόρων (0,066 ευρώ ανά λεπτό ομιλίας) και τη μεγαλύτερη μείωση τιμών (-28,3%) από κάθε χώρα στην Ευρώπη.

- Από το πρώτο τρίμηνο του 2003 μέχρι το δ’ τρίμηνο του 2010 η μείωση των τιμών ανά λεπτό ομιλίας (προ φόρων) ξεπέρασε το 73%. Ο κλάδος απορροφά πλήρως τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων με αποτέλεσμα οι τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής να μειώνονται συνεχώς (-18,1% το 2010)

- Με τη συνδρομή των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής έχει επιτευχθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των καινοτομιών σε διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες σε σημαντικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας.

- Η Ελλάδα κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στη συμμετοχή της κινητής τηλεφωνίας στα συνολικά έσοδα του κλάδου των τηλεπικοινωνιών

Ελλάδα vs Ευρώπη – Snapshot 2010-2011

A. Στην Ελλάδα ο αριθμός των συνδρομητών μειώθηκε κατά περίπου 5 εκ. (-24%) μέσα σε ένα έτος, λόγω ταυτοποίησης.
Στην Ευρώπη, μετά από μακροχρόνια αύξηση ο αριθμός συνδρομητών πλέον σταθεροποιείται.

B. Η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση έναντι της Ευρώπης στην ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων (εκτός SMS). Στην Ευρώπη το μερίδιο των εσόδων από δεδομένα είναι πλέον διπλάσιο από την Ελλάδα και αυξάνεται συνεχώς καθώς αναπτύσσονται νέες υπηρεσίες.

C. Στην Ελλάδα η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες ξεπερνάει το 18%, και τα έσοδα από δεδομένα μειώνονται στην Ελλάδα.
Στην Ευρώπη τα έσοδα από υπηρεσίες παρουσιάζουν σταθεροποίηση ενώ τα έσοδα από δεδομένα αυξάνονται με ρυθμό 10% και χωρίς τα SMS με ρυθμό σχεδόν 20%.   

D. Στην Ελλάδα τα έσοδα ανά χρήστη στην μειώθηκαν κατά 9,4% το 2010 έναντι του 2009. Στην Ευρώπη κατά 4,2%

E. Η Ελλάδα με 24.7% στο βαθμό διείσδυσης κινητής ευρυζωνικότητας όλων των ενεργών συνδέσεων 3G προσεγγίζει το μέσο όρο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Στην Ευρώπη ο μέσος όρος μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. είναι 26,2% της

F. Η κερδοφορία των ελληνικών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να μειωθεί οριακά από το 2010 στο 2013.
Στην Ευρώπη αναμένεται οριακή αύξηση.

G. Στην Ελλάδα, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μείωση τα επόμενα χρόνια. Στην Ευρώπη ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται να σταθεροποιηθεί και να παρουσιάσει οριακή άνοδο

H. Στην Ελλάδα υπολείπεται μόλις το 5% των χρηστών κινητών τηλεφώνων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρόλο που ο μέσος όρος των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγγίζει το 14%.
Στην Ευρώπη, η χρήση των κινητών, περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την ομιλία ή τα γραπτά μηνύματα. Το 2008, το 30% των χρηστών κινητών τηλεφώνων τα χρησιμοποιούσαν για να στείλουν φωτογραφίες ή βίντεο, και περίπου 6% για να περιηγηθούν στο Internet. Η αποστολή φωτογραφιών ή video σε ιστοσελίδες από τις νεότερες γενιές είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη, αποτέλεσμα της αύξησης της χρήσης  των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

•  Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση χάσματος μεταξύ νέων και ηλικιωμένων μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με 98% χρήση στις ηλικίες 16-24 και μόλις 42% στις ηλικίες άνω των 65 ετών
•  Στις περισσότερες χώρες της Ε.Έ., ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα, ενώ στις ηλικίες 16 έως 24 το ποσοστό διείσδυσης του κινητού φτάνει σχεδόν το 100%. Ωστόσο, η χρήση του κινητού τηλεφώνου στα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε τη σχετική μελέτη ΟΠΑ - ICAP 2011

 

Linkedin
Copyright 2009 - 2016 Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |  Όροι Χρήσης