Επικοινωνία | Sitemap            Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024    
Αγορά » Ευρωπαϊκή Ένωση – Διεθνώς  Αναζήτηση:  
Ευρωπαϊκή Ένωση – Διεθνώς
 

Ευρωπαϊκή Ένωση – Διεθνώς

 

 Η παγκόσμια & ευρωπαϊκή αγορά κινητών επικοινωνιών (GSMA, Mobile Economy Europe 2015)

 

Πηγή: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Το διεθνές περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών επικοινωνιών αλλάζει ριζικά, καθώς νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των κοινωνιών στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Σήμερα, βρισκόμαστε στην εποχή των δικτύων 4ης γενιάς (4G), ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί διεθνώς η στρατηγική μετάβαση στα δίκτυα 5ης γενιάς (5G), τα οποία αναμένεται να είναι εμπορικά διαθέσιμα μετά το 2020. Σύμφωνα με το Πλάνο Δράσης (Action Plan) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δίκτυα 5G, όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να προσφέρουν απρόσκοπτη σύνδεση 5G, το αργότερο έως το 2025, ενώ κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσφέρει εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες 5G σε μια τουλάχιστον μεγάλη πόλη ως το 2020.

Το 5G μπορεί να υποστηρίξει εντελώς νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, πραγματοποιώντας το όραμα μιας πλήρως ψηφιακής εποχής και λειτουργώντας ως καταλύτης καινοτομίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματά του, το 5G θα προσφέρει:

Άμεση και συνεχή συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων σε δισεκατομμύρια συσκευές. Ο στόχος είναι να υποστηρίζονται ταχύτητες ως 1 Gbps με καθυστέρηση σύνδεσης (latency) κάτω από 10 ms.

Επικοινωνία μεταξύ μηχανών, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

Ασφαλή, αποδοτικά και οικονομικά δίκτυα μεταφορών, ιδίως στον τομέα των οδικών μεταφορών και των δημόσιων συγκοινωνιών.

Βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, συνδέοντας ασθενείς και ιατρικό προσωπικό χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

 

Οι υπηρεσίες αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν νέες αγορές αγαθών και υπηρεσιών, με συνολική αξία άνω των 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ως το 2035, οδηγώντας τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της παγκόσμιας οικονομίας και οδηγώντας σε καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας για όλους. Η GSMAαναμένει ότι, ως το 2025, θα υπάρχουν 1,1 δισεκατομμύρια συνδέσεις 5G (12% των συνολικών συνδέσεων), ενώ τα συνολικά έσοδα των παρόχων θα φτάσουν τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια (GAGR2,5% για την περίοδο 2020-2025, έναντι 2% της περιόδου 2015-2020) .

Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη των παραπάνω υπηρεσιών είναι σημαντικά, καθώς μπορούν να υποστηρίξουν νέες διαδικασίες και εφαρμογές, ακόμα και σε κλάδους της οικονομίας που δεν επηρεάζονται άμεσα από τις ψηφιακές επικοινωνίες, καθώς και να δώσουν ώθηση στην οικονομία, ενισχύοντας την καινοτομία και την τεχνολογική επιχειρηματικότητα.

Ταυτόχρονα, το 5G αποτελεί μια στρατηγική ευκαιρία για τους παρόχους να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους πέρα από τη συνδεσιμότητα προς ένα συνεργατικό μοντέλο προσφοράς νέων υπηρεσιών σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι μεταφορές, το εμπόριο και η υγεία.

 
 
Linkedin
Copyright 2009 - 2016 Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |  Όροι Χρήσης